Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania
stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów infrastruktury lądowej

Witamy

Witamy na stronie internetowej projektu „Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów infrastruktury lądowej”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

więcej
Informacje

Witamy na oficjalnej stronie internetowej projektu Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów infrastruktury lądowej”

Kontakt

tel.:  +22 486 41 00
tel.:  +22 486 40 46
e-mail: pbg@pbg.com.pl
ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa